VAY THEO HÓA ĐƠN ĐIỆN

 • Lãi suất: khoản 1,7% hỗ trợ tối đa đến 70 TRIỆU.
 • Hỗ trợ giải ngân 2-3 Ngày. 
 • Thủ tục: CMND, HỘ KHẨU, HÓA ĐƠN ĐIỆN (Của cha, mẹ, vợ, chồng đều được) 
 • Hỗ trợ bảo mật thông tin giấu người thân, không thẩm định

VAY THEO LƯƠNG

 • Lãi suất: khoản 1,7% hỗ trợ tối đa đến 70 TRIỆU.
 • Hỗ trợ giải ngân 2-3 Ngày. 
 • Thủ tục: CMND, HỘ KHẨU, SAO KÊ 3 THÁNG LƯƠNG, THẺ BHYT.
 • Hỗ trợ bảo mật thông tin giấu người thân, không thẩm định

VAY THEO BẢO HIỂM NHÂN THỌ

 • Lãi suất: khoản 1,7% hỗ trợ tối đa đến 70 TRIỆU.
 • Hỗ trợ giải ngân 2-3 Ngày. 
 • Thủ tục: Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trên 1 năm 
 • Hỗ trợ bảo mật thông tin giấu người thân, không thẩm định

VAY HỘ KINH DOANH

 • Lãi suất: khoản 1,7% hỗ trợ tối đa đến 70 TRIỆU.
 • Hỗ trợ giải ngân 2-3 Ngày. 
 • Thủ tục: CMND, HỘ KHẨU, SAO KÊ 3 THÁNG LƯƠNG, THẺ BHYT.
 • Hỗ trợ bảo mật thông tin giấu người thân, không thẩm định